Gebruikersvoorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de website van District-Limburg.nl. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

District-Limburg besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

District-Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

District-Limburg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van informatie, dan wel voorkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De District- Limburg site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van District-Limburg liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goede trouw geselecteerd voor de doelgroepen van District-Limburg.

District-Limburg is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze site of bronnen. District-Limburg geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.

District-Limburg geeft echter geen garantie m.b.t de inhoud en betrouwbaarheid van deze site,nog wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

District-Limburg behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de gebruiksvoorwaarden ,ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruikersvoorwaarden, is gewijzigd.

Contact gegevens

 Voorzitter
 Wim Bastiaans
 06 - 17 19 28 18
 info@districtlimburg-nbvv.nl