Nieuwsbrief 3 District Limburg

NK Vogel 2024 zit er weer op en allereerst wil het District bestuur alle prijswinnaars ..........

Nieuwsbrief 2 District Limburg

Beste sportvrienden,
Met de Districtstentoonstelling nog vers in ons geheugen waar 20 .........

Contact gegevens

 Voorzitter
 Wim Bastiaans
 06 - 17 19 28 18
 info@districtlimburg-nbvv.nl