Nieuwsbrief 2 District Limburg

Beste sportvrienden,
Met de Districtstentoonstelling nog vers in ons geheugen waar 20 afdelingen 1235 vogels inzetten, dit door 97 inzenders en georganiseerd door vogelvereniging Ons Genoegen Horst.
Wij kunnen op een hele mooie, aangeklede en druk bezochte Districtstentoonstelling terugkijken.
Vogelvereniging Ons Genoegen Horst heeft hiermee dan ook een visitekaartje afgegeven. Dat ze in staat zijn deze wedstrijd de komende jaren aan te kunnen.

NK Vogel 2024

18 t/m 20 januari is het NK Vogel 2024 te Hardenberg.
Als District bestuur is het onze taak om de leden van het District Limburg te stimuleren om vogels in te schrijven op het NK, met als voornaamste motief om er een wedstrijd van en voor de leden van te maken.

Uiteraard is het aan ieder tentoonstelling spelend lid van het District Limburg om de afweging te maken om wel of niet in te schrijven. Vandaar nogmaals een oproep om vogels in te zetten, zodat de leden van het District Limburg het NK vertegenwoordigen met een mooi aantal Inzenders en Vogels.

Overigens kan het inschrijven nog tot 29 december 23.50 uur.

Probeer daar waar het kan het transport onderling met elkaar af te stemmen zoals besproken op de najaarsvergadering. Verder wenst het District bestuur u allen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2024.

Namens het bestuur van District Limburg
Wim Bastiaans.

Contact gegevens

 Voorzitter
 Wim Bastiaans
 06 - 17 19 28 18
 info@districtlimburg-nbvv.nl