Nieuwsbrief 3 District Limburg

NK Vogel 2024 zit er weer op en allereerst wil het District bestuur alle prijswinnaars feliciteren met hun behaalde prijzen en in het bijzonder Coen Steegs uit Meijel als beste seniorinzender.

Op het NK werden 5244 vogels ingezonden door 588 leden waarvan 36 uit de provincie Limburg op District niveau is dit een mooie 5 plaats betreft het aantal inzendingen.
Hiermee hebben deze leden van het District Limburg toch de bereidheid getoond om ondanks de afstand naar Hardenberg in te schrijven en laat dit een voorbeeld zijn voor de thuisblijvers om voor het NK 2025 in te schrijven.

NK Vogel 2024 was dit jaar in samen met de Dierenparade Noordshow een combinatie die gezien de belangstelling elkaar zeker gaan versterken.
De hallen waar de vogelshow en verkoop werden gehouden waren ruim van opzet en goed toegankelijk en met een gezellig horecaplein tussen de vogels konden de vogelliefhebbers gezellig bijpraten over de  resultaten van hun vogels. Standhouders stonden in een aparte hal die makkelijk vanuit de vogelshow te bereiken was.

Her en der is er gehoor gegeven om het transport gezamenlijk in de regio te regelen voor diegene die dit mogelijk hebben gemaakt met oprecht een dank je wel.

Het NK Vogel 2024 werd voor de eerste maal in Hardenberg georganiseerd en terugkijkend een mooi evenement waar heel veel dingen goed zijn gegaan in de organisatie en tuurlijk zoals altijd een aantal die voor verbetering vatbaar zijn en hier ligt dan voor de organisatie weer een uitdaging.
Vanuit het District Limburg zullen we trachten om constructief mee te denken en daar waar nodig is aanbevelingen doen voor de organisatie van 2025.
Maar daar komen we graag op de voorjaarsvergadering van april met de afdelingen op terug.

Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur District Limburg
Wim Bastiaans

Contact gegevens

 Voorzitter
 Wim Bastiaans
 06 - 17 19 28 18
 info@districtlimburg-nbvv.nl